Novostavba jednopodlažního rodinného domu, Zubří

Záměrem investora bylo umístit na úzké svažité parcele přízemní rodinný dům orientovaný k jihu s přímým propojením do pobytové zahrady. Pozemek je svažitý k jihu, k příjezdové komunikaci s nádhernými výhledy do okolní krajiny. Okolní zástavba je různorodá, převážně RD se sedlovými střechami.
S ohledem na situaci pozemku je navržen přízemní objekt s orientací hlavních pobytových prostorů jídelny a obývacího pokoje k jihu, s výhledy zahrady a do okolí. Ostatní místnosti jsou orientovány na východní a západní stranu.
Pro objemové a měřítkové sladění domu s okolní zástavbou je půdorys domu rozčleněn do tří rozposunutých částí, které jsou zastřešeny trojicí pultových střech orientovaných dle světových stran. Jižní pobytová zahrada je vytvořena na terénní terase, kterou tvoří polozapuštěný objekt garáže umístěné při vjezdu na pozemek. Garáž je v suterénu propojena s objektem rodinného domu.

Objekt je navržen v nízkoenergetickém standardu.

04/2021 - studie stavby, 12/2021 - stavební povolení, 12/2023 - kolaudace a dokončení objektu

Hrubá stavba vč. suterénu - stavební firma Stavoši s.r.o. - www.stavosi.cz
Fotografie dokončené stavby - Ubald Rutar - ubald-rutar.webnode.cz


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.