Novostavba rodinného domu ve svahu, Libčice nad Vltavou

Dům je umístěn na místě stávajících dvou malých domků, které je nutno pro havarijní stav zbourat. Navržené řešení odkazuje na původní situaci a opět evokuje rozdělení na dvojici menších domů. Nyní ale rozdělení vychází z provozní řešení - pravá strana objektu je soukromá, levá strana je společenská včetně pobytové terasy. Propojení zajišťuje centrální vstupní hala se schodištěm a pracovnou.
Objekt je tvarově a konstrukčně jednoduchý, rozdělení na dvě hmoty o různých výškách doplňuje romantickou různorodou zástavbu objektů v okolí. Dům je umístěn ve velmi strmém svahu v náročných geologických podmínkách. Pozemek je využitelný zejména díky množství teras a opěrných zídek. Přístup na pozemek je řešen pomocí chodníkových rampových teras, které doplňují stávající řešení.

2017 - studie


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.