Novostavba jednopodlažního rodinného domu - Frenštát pod Radhoštěm

Návrh domu vzešel z požadavku investora na jednoduchý, cenově dostupný, jednopodlažní dům. Pozemek je rovinný a relativně prostorný. Umístění domu bylo omezeno stávající trasou nadzemního elektrického vedení. Okolní zástavba je různorodá, převážně s šikmými střechami, hlavní hmota domu je proto zastřešena nízkou sedlovou střechou. Podkroví je částečně využito jako skladovací prostor. Hlavní hmota je dále doplněna o nízké přístavky, které umožňují orientaci oken pobytových místností směrem do zahrady. Z jižní strany na objekt navazuje terasa se zázemím a pergolou, kterou je možné v letních měsících zakrýt stínícími plachtami. Ze severní strany u vstupního závětří je umístěna garáž, kterou je možné realizovat až v budoucnu, dle finančních možností investora.
Dispoziční řešení vychází z centrální středové chodby. Umístění jednotlivých pokojů je uzpůsobeno výhledům do zahrady, optimálnímu oslunění a odcloněním oken od nedaleké silnice a od okolních pěších tras. Součástí dispozice je i částečně oddělená dílna.

Objekt je navržen v nízkoenergetickém standardu.

07/2016 - studie stavby, 09/2017 - stavební povolení,
2019 - dokončení hlavní stavby s předpokládaným budoucím doplněním terasy a garáže


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.