Novostavba městské vily v pasivním standardu, Kolín

Navržený objekt je umístěn na relativně malé a úzké parcele v rezidenční lokalitě centrální části města Kolín. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou doplněnou o přízemní hmoty garáže a kryté zahradní terasy. Přístup na pozemek je ze severu, z městské ulice, přes postraní travnatý pás s alejí stromů. Dům stojí při severní straně parcely, čímž minimalizuje pojezdové plochy a vytváří klidovou soukromou zahradu na jižní straně. Orientace oken do zahrady maximálně využívá oslunění, pevné zastřešení zabraňuje přehřívání v letních měsících. Pro zachování uliční čáry je garáž umístěna přímo na hranici pozemku, ustupující dvoupodlažní hmota naopak navazuje na hmotu sousedního bytového domu.
Celkový výraz objektu je založen na výrazném geometrickém členění a kontrastu ploch fasád. Základní plochy jsou tvořeny hladkou světlou omítkou členěnou zvýrazňujícími plochami, které propojují dveřní a okenní otvory do větších celků. Zvýraznění je provedeno hrubou rýhovanou omítkou v tmavé barvě a mírným zapuštěním ploch od hlavních fasád. Dispoziční členění umožňuje případné oddělení na 2 samostatné bytové jednotky dle jednotlivých podlaží, provozně je v přízemí umístěna společná a společenská zóna, v patře jsou privátní pokoje.

Objekt je navržen v pasivním standardu pro splnění parametrů NZÚ.
Obvodové a nosné konstrukce jsou realizovány ze systému Velox.

01/2016 - studie stavby, 09/2016 - stavební řízení, 2018 - probíhá realizace stavby


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.