Rekonstrukce rodinného domu, Libčice nad Vltavou

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího rodinného domku pro současné rodinné bydlení. Záměrem je zachování celkového dobového pojetí domu a místa. Pozemek je svažitý a stísněný. Lokalita je ale velmi zajímavá s jedinečnou atmosférou.
Návrh se snaží zachovat stávající hodnoty a prvky, rekonstrukce se proto zaměřila na citlivou regeneraci a doplnění stávajících prostorů, nové zpřístupnění a zobytnění podkroví při zachování stávajícího tvaru střechy, zbudování nových vikýřů a celkovou úpravu stávajícího přístavku pro technické zázemí domu. Stávající objekt zahradní dílny je opraven a ponechán. Nově je upravena terénní opěrná zeď pro možnost zajíždění a parkování os. vozidel. V zahradě je nově vytvořena pobytová terasa a přímý vstup z obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a navazuje na stávající stav. Materiálové řešení ponechává dobové materiály - klasickou omítku, pálenou střešní tašku, zídky z loženého kamene.

2018 - studie, 2020 - projekt ke stavebnímu řízení, 2021 - plánované zahájení výstavby


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.